در دعا کردن کوتاهی نکنیم+صوتی

یک شنبه 28 مهر 1398 - 19:42:54

تهران_الکوثر: سخنرانی «استاد مجتهدی تهرانی» پیرامون حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در مورد دعا، دعای رفع بلا و عاقبت کسانی که دعا نمی کنند .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف