مصاحبه دکتر جبلی معاون برون مرزی درباره دانشمند بازداشتی ایرانی در آمریکا

چهار شنبه 1 آبان 1398 - 10:28:1

نشست خبری سالگرد دستگیری آقای دکتر مسعود سلیمانی با حضور پیمان جبلی معاون برون مرزی رسانه ملی منصوره موحدیان رئیس دانشکده پزشکی خانم مهناز ربیعی همسر آقای مسعود سلیمانی یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و مرضیه هاشمی خبرنگار و مستند ساز پرس تی وی برگزار شد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف