همراهی نکردن مردم عراق با اغتشاشگران

چهار شنبه 15 آبان 1398 - 11:19:15
همراهی نکردن مردم عراق با اغتشاشگران

تهران- الکوثر: اعتشاشگران که بیشتر تحت تاثیر تبلیغات شبکه آمریکایی الحره بودند، قصد آسیب زدن به اموال عمومی را داشتند که با هوشیاری مردم ناکام ماندند.

تهران- الکوثر: با وجود تلاش عده‌ای ناشناس برای مجبور کردن مردم به مشارکت در اعتصاب عمومی، امروز اکثر مغازه‌های بغداد باز بود و اغتشاشگرانی که قصد فلج کردن روح زندگی در بغداد را داشتند، به هدف خود نرسیدند.

 


چهار شنبه 15 آبان 1398 - 11:26:40

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف