هنگام وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟

جمعه 17 آبان 1398 - 11:56:44
هنگام وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟

تهران- الکوثر: اینفوگرافیک توصیه های هلال احمر؛ هنگام وقوع زلزله و پس از آن چه باید کرد؟


جمعه 17 آبان 1398 - 11:58:58

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف