پادشاه سعودی امروز ناخواسته اعتراف به بازنشستگی کرد

پنج شنبه 30 آبان 1398 - 10:59:15
پادشاه سعودی امروز ناخواسته اعتراف به بازنشستگی کرد

تهران- الکوثر: ملک سلمان امروز دربیاناتی بشکلی رسمی نشان داد که واقعا بازنشسته شده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در حالی که باحقنه بن سلمان به عنوان ولیعهد در سه سال پیش برهمگان روشن شد که اداره امور از دست پادشاه پیر وفرتوت سعودی خارج شده است اما از آن جهت که انتقال قدرت در سعودی با وجود رقبای جدی ولیعهد جوان ممکن نمینمود، این پروژه در قالبی دو وجهی استمرار یافت. در قالب صوری سلمان پادشاه و پسرش ولیعهد باقی ماند و در عالم واقع، سیاست ساز و تصمیم گیر اساسی بن سلمان شد و سلمان در قامتی "شبه پادشاه" برکرسی سلطنت - تا مهیا شدن شرایط انتقال قدرت - نگه داشته شد. اما امروز سلمان طی سخنانی نشان داد با عالم سیاست فاصله ای جدی دارد و در واقع هیچ دستی بر آتش سیاست سعودی ندارد.

 سلمان در بخشی از سخنان خود به پیروزی انصارالله یمن و عجز کشورش در قبال آن بشکلی ناخواسته اعتراف کرد و در حالی که پیش از این حکومت سعودی اصرار داشت تا حملات موفق انصارالله را سانسور و یا در بهترین شرایط "کوچک نمایی" کند رسما رقم اصابت 286 موشک بالستیک و 289 حمله پهبادی انصارالله را تایید کرد. البته بنظر می‌رسد این تعداد اعلامی همچنان با تعداد واقعی ضربات دریافتی فاصله ای جدی داشته باشند و حکومت بخاطر رعایت سن و وضعیت قلبی پادشاه پیر حتی درارائه این رقم به وی هم "کوچک نمایی"کرده باشد.

دلیل دیگر دوری پادشاه سعودی از دنیای سیاست آنکه در حالی که چندروزی است توافق موسوم به "موافقتنامه ریاض"میان نیروهای وابسته به امارات و هادی مزدور سعودی در عدن بشکلی جدی آسیب دیده است و دامنه درگیری‌های فی مابین آنها در عدن مجدداً درصدر اخبار رسانه های دنیا قرارگرفته است، سلمان بی‌خبر از دنیا از محاسن، دستاوردها و بالاخره آینده روشن این توافقنامه مفصل سخن گفت!

نکته دیگر اصرار سلمان بر این نکته بود که کشورش توانسته است "اندیشه افراطی"را از بین ببرد. بنظر میرسد پذیرش این ادعا از سوی یکی از آفرینندگان "داعش" از یکسو و خلق کننده های "پدیده خاشقچی" نیازی به هیچ توضیحی جز بازنشتگی سلمان از سیاست نداشته باشد.

نکته آخر و البته جالب توجه در سخنان سلمان توصیه های او به ایران بود که بشکلی مضحک ایران را دعوت به دور اندیشی کرده تاکید داشته است ایران از سیاست‌های توسعه طلبی و خرابکارانه اش دست بردار! این در حالی است که پرونده توسعه طلبی سعودی حداقل در فقره یمن با تاریخچه ای 5ساله والبته ناکام درمقابل دیدگان جهانیان مفتوح وقابل مراجعه است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف