بیرون کشیدن زنجیر از دهان کوسه‌ها توسط یک زن شجاع + فیلم

جمعه 22 آذر 1398 - 18:10:10
بیرون کشیدن زنجیر از دهان کوسه‌ها توسط یک زن شجاع + فیلم

وبگردی: یک زن با بردن دست خود به داخل دهان کوسه‌ها، این حیوانات را از خطر مرگ نجات داد.

تهران- الکوثر:   یک زن که در حال غواصی در دریا بود از دور متوجه کوسه‌ای شد که از دهانش زنجیری آویزان است.

کوسه با دیدن زن به وی نزدیک شد. این زن پس از اینکه دید در دهان کوسه یک زنجیر گیر کرده است به این حیوان نزدیک شد و دست در دهان کوسه کرد و زنجیر را که به یک قلاب بررگ وصل بود از دهانش بیرون آورد.

کوسه پس از رها شدن از زنجیر شروع به حرکات نمایشی جهت تشکر در اطراف آن زن کرد و بعد دور شد. پس از دقایقی این کوسه به همراه چند کوسه دیگر دوباره به این زن غواص مراجعه کرد که آنها هم زنجیر و قلاب در دهان داشتند.

این زن شجاع، قلاب‌ها را از دهان آنها درآورد و کوسه‌ها برای تشکر دور این زن را گرفتند و حرکات نمایشی انجام دادند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف