صفراف: ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده است

شنبه 7 دی 1398 - 15:43:59
صفراف: ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده است

تهران- الکوثر: رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه معتقد است برگزاری رزمایش مشترک با دو ابر قدرت دیگر جهان نشانگر صفحه جدیدی در تاریخ است و این پیام را دارد که ایران تبدیل به یک ابرقدرت شده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  «رجب صفراف» افزود: رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند نشانگر نقش مهم ایران به عنوان قدرت جهانی و تامین کننده امنیت منطقه است.
وی گفت: هدف اصلی این رزمایش که برای اولین بار در تاریخ همکاریهای این سه قدرت بزرگ برگزار می شود، منحصر بفرد است.
وی ادامه داد: هدف نخست این هماهنگی نظامی در آبهای بسیار مهم شامل شمال اقیانوس هند و دریای عمان که از شاهراه های مهم صادرات و تجارت جهانی است، حضور فعال در این محدوده آبی است.
رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه خاطرنشان کرد: هدف دوم این است که سه کشور می خواهند ثبات و امنیت این آبراهه را تامین کنند.
وی افزود: هدف سوم مبارزه با تروریسم بین المللی را شامل می شود و در واقع ایران، روسیه و چین به یک ائتلاف نظامی نزدیک می شوند.
به گفته صفراف، این اتفاقی که رخ می دهد (رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین) صفحه جدیدی را در عرصه ژئوپلیتیکی جهان می گشاید و به معنای ان است که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی از سوی قدرت های بزرگی همچون روسیه و چین تایید شده است.
صفروف گفت: برگزاری رزمایش به معنای آن است که روسیه و چین بدون مشارکت ایران در این منطقه مهم جهان نمی توانند منافع خود را تامین و حفظ کنند.      

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف