اشتباه احزاب در جهان اسلام از نگاه پژوهشگر اسلامی +فیلم

یک شنبه 8 دی 1398 - 18:38:49

تهران- الکوثر: پژوهشگر ارشد اسلامی بزرگترین اشتباه احزاب در جهان اسلام را که موجب عدم موفقیت آنان شده است، تشریح کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دکتر محمدعلی آذر شب در برنامه «الوجه الآخر» شبکه جهانی الکوثر به مقایسه اهداف احزابی که در جهان اسلام پدیدار شدند و احزاب غربی پرداخت و گفت: احزاب در جهان اسلام در شرایطی پدیدار شدند که جهان اسلام دچار انحطاط شده بود و طبعا احزابی که در عصر انحطاط ایجاد شده اند نمی توانند به اهدافی که مدنظر رسالت است دست یابند، زیرا ویژگی عصر انحطاط این است که در آن، هر فرد و هر گروهی صرفا به مسائل شخصی و حزبی خود فکر می کند.

این اندیشمند برجسته افزود: این خودخواهی و اهمیت دادن به منافع شخصی از اشخاص به احزاب هم سرایت کرد به همین علت حتی احزابی در جهان اسلام که مدعی هستند به شیوه احزاب غربی عمل می کنند، نتوانسته اند مانند احزاب غربی باشند. احزاب غربی در انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند ولی بعد از انتخابات با یکدیگر همکاری می کنند. اما در جهان اسلام احزابی پدیدار شدند که فقط به منافع حزبی خودشان فکر می کنند و به دنبال دستیابی به قدرت هستند. این اشتباه احزاب ما است.

دکتر آذرشب افزود: هدف اصلی احزاب باید «اصلاح» باشد نه دستیابی به قدرت. اگر می خواهید تغییری در حاکمیت ایجاد کنید آن را از طریق اصلاح حاکمیت با ابزارهای مشخص انجام دهید که متناسب با عصر کنونی است. اما این که هدف، دستیابی به قدرت باشد، اشتباهی است که بسیاری از احزاب، حتی احزابی که اسلام گرا هستند مرتکب آن شدند. هدف اصلی حزب باید اصلاح حاکمیت باشد. وقتی دستیابی به قدرت به هدف احزاب تبدیل می شود، آنها از مردم فاصله می گیرند و حاکمیت نیز تشویق می شود این احزاب را زیر فشار قرار دهد. 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید


یک شنبه 8 دی 1398 - 18:39:14

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف