تصویر فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی

جمعه 13 دی 1398 - 14:4:13
تصویر فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی

فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کنار فرزند شهید احمد کاظمی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف