وزیرخارجه پهلوی درباره سردار سلیمانی چه گفت؟

دو شنبه 16 دی 1398 - 13:30:12

اردشیر زاهدی وزیرخارجه پهلوی درگفتگو با بی بی سی گفت: قاسم سلیمانی نابغه و سرباز باشرف ایران بود کار آمریکا تروریستی بود. ترامپ و وزیرخارجه اش دیوانه و بدبخت هستند

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف