سرود پاپ بوسنیایی در یادبود سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

دو شنبه 16 دی 1398 - 18:28:58

متن سرود:

اگرچه توانستید شهید کنید قاسم را 
ولی نه آنهایی را که دوست دارند قاسم را
ساعت به ساعت بیشتر است تعدادشان
فرشته ها و خدا ثبت می کند تعدادشان
شاید الان ز درد نفس مان تنگ باشد 
شاید بخاطر اشک چشم هایمان تار باشد 
ولی به حول خدا در هر محله ای 
بر دشمنان نیست جز واهمه ای
اینک مشت های آهنین سرود آزادی است
 و شهادت برای ما اوج آزادی است
زمستان زود تمام خواهد شد
روح از زنجیر ماده رها خواهد شد
اگر چه سرش را ز تن جدا کردی
اگرچه ابومهدی را زما جدا کردی
ولی فرشتگان او را دوست تر دارند
 و هر آن بیشتر دعای فرج مسئلت دارند
که شمشیر او هدیه ای برای بدکاران
و حضورش نغمه ای برای مظلومان
ضربه ای که ظالمان را خورد خواهد کرد
نعمتی که منتظران را اوج خواهد داد
حال گوش کنید بندگان خدا 
همه باید پرواز کنیم عاقبت به سوی خدا

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف