تصویر اصابت نخستین موشک به پایگاه آمریکایی عین الاسد در منطقه البغدادی

چهار شنبه 18 دی 1398 - 7:42:0

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف