تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام

چهار شنبه 18 دی 1398 - 9:42:9
تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف