فرازی از بیانات رهبرمعظم انقلاب در جمع مردم قم

چهار شنبه 18 دی 1398 - 15:25:44

مقام معظم رهبری: کارهای نظامی به این شکل کفایت نمی کند، آنچه مهم است پایان حضور فسادبرانگیز امریکا در منطقه است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف