هدف قرار گرفتن بالگرد آمریکایی + فیلم

چهار شنبه 9 بهمن 1398 - 16:12:7

وبگردی: طالبان ویدیوی هدف قرار دادن بالگرد آمریکایی را منتشر کرد. ضربه دوم طالبان به آمریکا؛ سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در افغانستان بود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف