سازمانهای مسلّح فلسطینی مقاومت را ادامه خواهند داد

چهار شنبه 16 بهمن 1398 - 16:9:50
سازمانهای مسلّح فلسطینی مقاومت را ادامه خواهند داد

یادداشت: علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملّت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه‌ی خودشان

تهران- الکوثررهبر انقلاب صبح امروز در دیدار اقشار مختلف مردم: حالا آنها تلاشهایی خواهند کرد برای اینکه این طرح را پیش ببرند. آنها برای اینکه این کار را پیش ببرند به سلاح و پول تکیه میکنند؛ بعضی‌ها را با رشوه، بعضی‌ها را با اسلحه تطمیع میکنند، تهدید میکنند

🔸علاجش چیست؟ علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملّت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه‌ی خودشان، عرصه را بر دشمن صهیونیست و بر آمریکا تنگ کنند؛ راهش فقط این است. همه ی دنیای اسلام هم باید از اینها کمک کنند و حمایت کنند. همه‌ی ملّتهای مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند. البتّه من عقیده‌ام این است که سازمانهای مسلّح فلسطینی خواهند ایستاد؛ مقاومت را ادامه خواهند داد. راهش مقاومت است.

 🔸این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه‌ی غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست؛ در یک دایره‌ی وسیعتری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روزبه‌روز ان‌شاءالله این مقاومت بیشتر خواهد شد. و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه ی خودمان را پشتیبانی از گروههای مبارز فلسطینی میدانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم با همه‌ی وجود از آنها پشتیبانی خواهیم کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف