سیمرغ به سرعت مورد نیاز نرسید؛ ظفر برای پرتاب بعدی آماده است

دو شنبه 21 بهمن 1398 - 8:10:0
سیمرغ به سرعت مورد نیاز نرسید؛ ظفر برای پرتاب بعدی آماده است

تهران- الکوثر: ماهواره ظفر به علت نرسیدن به سرعت موردنظر، در اقیانوس هند آرام گرفت.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  صبح امروز اخبار مربوط به پرتاب ماهواره ظفر منتشر شد. ظفر امروز بر بال سیمرغ سوار شد اما نتوانست در مدار قرار بگیرد. ساعت ۵ عصر فرآیند پرتاب ماهواره آغاز و در نهایت دو و نیم ساعت بعد شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره با نوری که تمام محوطه را روشن کرد، آغاز شد. ماهواره برای قرار گرفتن در مدار چند مرحله را باید طی می کرد. مرحله اول ۱۰۲ ثانیه بود. در این زمان عملکرد ماهواره به درستی انجام شد. 

مرحله دوم که نزدیک به ۳۸۵ ثانیه زمان نیاز داشت نیز با به درستی به سرانچام رسید و ظفر کارش را در مدار ۱۷۰ کیلومتری با سرعت ۲۹۰۰ آغاز کرد. اعداد مربوط به مدار زمین و سرعت با تناسب خوبی بالا رفت تا این که ارتباط با ماهواره قطع شد. 

آذری جهرمی  وزیر ارتباطات پس از قرار نگرفتن ماهواره ظفر در مدار، در جمع خبرنگاران گفت: ماهواره ظفر برای رسیدن به مدار نیاز داشت با سرعت ٧۴٠٠ در مدار ۵٣٠ کیلومتری زمین قرار بگیرد. 

ماهواره‌بر سیمرغ ماهواره ظفر را حتی از مدار مورد انتظار نیز گذراند و در حالی که در مدار ۵۴١ کیلومتری قرار داشت، موتور ماهواره بر نتوانست به سرعت خود را حفظ کند و در ماهواره در مدار ۵۴۱ و سرعت ۶۵۳۳ کیلومتر متوقف و ارتباط تله‌متری با ماهواره قطع شد. 

وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که ظفر یک نسخه دیگر نیز دارد، خردادماه آینده و زمانی که ساخت ماهواره بر نهایی شود، فرآیند لازم برای پرتاب ماهواره ظفر ٢آغاز خواهد شد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف