تلاوت آیاتی از سوره الرحمن و الحاقه توسط استاد راغب مصطفی غلوش

پنج شنبه 1 آبان 1399 - 11:53:37

تلاوت آیات 9 تا 33 الرحمن و آیات 1 تا 24 سوره الحاقه.


 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف