تلاوت آیاتی از سوره الرحمن و الحاقه توسط استاد راغب مصطفی غلوش

جمعه 8 فروردین 1399 - 19:57:27

تلاوت آیات 9 تا 33 الرحمن و آیات 1 تا 24 سوره الحاقه.


 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف