ائتلاف دولت قانون: شمار نمایندگان مخالف با الزرفی به ۱۷۰ تن رسید

جمعه 1 فروردین 1399 - 9:34:41
ائتلاف دولت قانون: شمار نمایندگان مخالف با الزرفی به ۱۷۰ تن رسید

تهران- الکوثر: ائتلاف دولت قانون لیست اسامی ۱۷۰ نماینده را فراهم کرد که با مامور شدن عدنان الزرفی، نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق مخالفت دارند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  بهاءالدین النوری، سخنگوی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی تصریح کرد که فراکسیون سیاسی ائتلاف سازندگی و جریان الحکمة دو روز پیش نشستی برگزار کردند و طی آن مخالفت رسمی خود را با عدنان الزرفی اعلام و به سازوکار نامزدی و تعیین وی برای این منصب اعتراض کردند.
النوری همچنین خاطرنشان کرد: ائتلاف سازندگی به عنوان فراکسیون اکثریت از برهم صالح، رئیس‌ جمهوری عراق می‌خواهد مکانیسمی که طی مامور کردن الزرفی برای تشکیل کابینه به آن استناد کرده، مشخص کند.
سخنگوی ائتلاف دولت قانون همچنین تصریح کرد که رئیس جمهور عراق قانون را نقض کرده و به جای اینکه حامی قانون اساسی باشد، عراق را وارد بحران سیاسی کرده است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف