معرفی كتاب : " مكتب سليمانی"

شنبه 2 فروردین 1399 - 18:9:53
معرفی كتاب :  " مكتب سليمانی"

تهران- الکوثر: كتاب "مكتب سليمانی" توسط مؤسسه جوانان قدس رضوی درسال 1398 نگاشته شده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  اين كتاب پس از شرح مكتب سليمانی با اتكا‍ء به تعاليم انبياء الهی  مروری دارد بر حكاياتي دلنشين از شهيدان مكتب سليماني، شهيدانی كه چون او عاشق ودلباخته خداوند بوده وميوه شيرين شهادت در جهاد اصغر را از درخت تنومند جهاد اكثر چيده بودند.

درمقدمه اين كتاب آمده است: ســیاری از مــا در ایــن فکــر فــرو رفتيــم کــه چــه باید کــرد تــا مانند وی شــد؟ چــه کنــم کــه در راه ســربازی و جانبازی بــرای مولايمان امام عصر ارواحنافــداه چــون حاج قاســم ســربازی شایســته باشــم و خوشــنودی حضرتش را تحصیل کرده و در راستای تحقق اهداف متعالي آن حضرت خود و دیگران را پیش ببريم؟


حاج قاسم چگونه زندگی کرد که رضایت نائب امام زمان و رهبر معظم انقلاب اسلامي را به دســت آورده و قلب حضرت آقا را نیز چنان تکان داد که خطاب به خانواده ســردار فرمود: "مصیبت شــهادت حاج قاســم شــاید برای من ســخت تر از شما هم باشــد ولیکن باید حتمل کرد و باید از این مرحله عبور کنيم".

برای مطالعه كامل اين كتاب اینجا کلیلک کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف