بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

دو شنبه 4 فروردین 1399 - 9:39:12
بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

تهران- الکوثر: رئیس جمهور سوریه، فرمان عفو عمومی و تخفیف مجازات برخی محکومان را صادر کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با صدور فرمان شماره شش سال ۲۰۲۰، اجازه عفو عمومی جرایم صورت گرفته تا تاریخ ۲۲ ماه مارس سال ۲۰۲۰ و تخفیف مجازات برخی محکومان را صادر کرد.
در فرمان صادر شده، حکم اعدام به زندان ابد با اعمال شاقه، حکم زندان ابد با اعمال شاقه به زندان موقت ۲۰ ساله با اعمال شاقه و حکم زندان ابد به زندان موقت ۲۰ ساله تغییر خواهد کرد. احکام این فرمان شامل جرایم صورت گرفته پس از صدور فرمان شماره سه سال ۲۰۲۰ نخواهد شد. جرم‌هایی مانند قاچاق اسلحه و مواد منفجره نیز که در فرمان شماره ۵۱ سال ۲۰۰۱ و فرمان شماره ۱۳ سال ۱۹۷۴ به آن اشاره شده است، مشمول این عفو عمومی نمی‌شود.
همچنین این عفو عمومی بر دادرسی‌های شخصی تأثیری ندارد و دادگاه‌های مربوطه در مورد این دادرسی‌ها تصمیم گیری خواهند کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف