امتیازات شرکت کنندگان در شبهای چهاردهم و پانزدهم مسابقات قرآنی "مفازا"

دو شنبه 22 اردیبهشت 1399 - 5:47:33

تهران - ویژه الکوثر : امتیازات شرکت کنندگان در چهاردهمین و پانزدهمین شب از سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآنی «ان للمتقین مفازا» که شبکه جهانی الکوثر برگزار می کند، اعلام شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، بر اساس رأی هیئت داوران ، امتیازات قاریان شرکت کننده در پانزدهمین شب از مسابقات قرآنی رمضانی به شرح زیر است : 

سید نجیب مهدی از بحرین :  71.5 امتیاز 
 اج اعمر سید احمد از موریتانی : 80.5 امتیاز 
علی حمید عطیه از عراق : 81 امتیاز 
 علیرضا صفری از افغانستان : 85.5 امتیاز 

 امتیازات قاریان شرکت کننده در چهاردهمین شب این مسابقات نیز به شرح زیر است : 
عباس عثمان از لبنان :  84.25 امتیاز 
 حام کرم الله کعب از ایران : 89.5 امتیاز 
محمدحسن حسن زاده از افغانستان : 87.5 امتیاز 
 سامر درویش از سوریه : 81.5 امتیاز

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف