تلاوت «اسماعیل حمدان» از لبنان در شانزدهمین شب مسابقات قرآنی مفازا

دو شنبه 22 اردیبهشت 1399 - 10:5:12

تهران - ویژه الکوثر: اسماعیل حمدان شرکت کننده از لبنان در شانزدهمین شب از سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی رمضانی «ان للمتقین مفازا» که شبکه الکوثر برگزار می کند، آیات 76 تا 78 سوره «قصص» را تلاوت کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف