تلاوت «سید مصطفی موسوی» از افغانستان در شانزدهمین شب مسابقات قرآنی مفازا

دو شنبه 22 اردیبهشت 1399 - 10:5:40

تهران - ویژه الکوثر: سید مصطفی موسوی شرکت کننده از افغانستان در شانزدهمین شب از سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی رمضانی «ان للمتقین مفازا» که شبکه الکوثر برگزار می کند، آیات 9 تا 10 سوره «ابراهیم» را تلاوت کرد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف