امام علی(ع) چهره تمام نمای رأفت اسلامی +فیلم

جمعه 26 اردیبهشت 1399 - 15:30:17

تهران- الکوثر: روژه گارودی فیلسوف مسلمان فرانسوی چهره واقعی رأفت اسلامی را در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویانش با ذکر بخشی از وصیت نامه امیرالمؤمنین علی (ع) این گونه تشریح کرد.


 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف