روزنامه رای الیوم: آمریکا بر مبنای بردگی و جنگ شکل گرفته است

چهار شنبه 21 خرداد 1399 - 18:34:11
روزنامه رای الیوم: آمریکا بر مبنای بردگی و جنگ شکل گرفته است

تهران- الکوثر: روزنامه رای الیوم نوشت ، مشکل آمریکا «خشونت پلیس» نیست بلکه مشکل وجود رژیمی است که بر مبنای نسل کشی، بردگی، جنگ‌ها شکل گرفته است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  رای الیوم افزود:  رفتار ساختاری جوامع اسیر تاریخ و تمدن آن است و درباره آمریکا اسیر فرهنگ یهودی، مسیحی پروتستانی است. تاریخ آمریکا اسیر فرهنگ پیوریتن‌ها (Puritans)یا پاک‌دینان است که رئیس آن‌ها وقتی که به سرزمین آمریکا قدم گذاشت نخستین جمله‌ای که به زبان آورد این بود «پروردگارا سرزمین صهیون جدید را برای ما مبارک گرداند». از همین زمان فرهنگ یهودی مسیحی پروتستانی صهیونیستی آغاز شد و تاریخدانان معتقدند اصطلاح فرهنگ یهودی مسیحی (Judeo-Christian Culture) به انقلاب پروتستان باز می‌گردد.

این روزنامه نوشته است :  درباره آمریکا تاریخدانان معتقدند استفاده از این اصطلاح نشان دهنده تاثیر گذاری عهد قدیم یهودی (تورات) و کتاب جدید (انجیل) بر تفکر پروتستانی است. بین الگوی صهیونیستی آمریکایی در آمریکا و در فلسطین اشغالی از غصب زمین ساکنان اصلی گرفته تا نژاد پرستی به نام دین، تقریبا شباهت کامل وجود دارد.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: مشکل آمریکا در واقع مشکل نژاد پرستی نیست بلکه مشکل نظام است. این در حالی است که تلاش می‌شود دامنه اعتراضات محدود و اینطور جلوه داده شود که مشکل همان مشکل خشونت پلیس و نه خشونت و ستمگری نظام است. 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف