خورشیدگرفتگی اول تابستان را از دست ندهید + فیلم

شنبه 31 خرداد 1399 - 18:29:24

تهران_الکوثر: امسال همزمان با شروع فصل تابستان، مردم ایران شاهد یک پدیده نجومی خواهند بود.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف