مناجات با خداوند با نوای دلنشین محمد معتمدی+صوتی

دو شنبه 2 تیر 1399 - 12:42:4

تهران_الکوثر: در ادامه قطعه زیبا به نام "حمد و ثنا " از آلبوم مناجات محمد معتمدی را می شنوید.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف