بدون تعارف با خانواده شهید جواد الله کرم+ فیلم

شنبه 7 تیر 1399 - 9:32:2

تهران_الکوثر: بدون تعارف این هفته مهمان خانه شهیدی بود که حالا بعد از گذشت چهار سال انتظار با شهید خود دیدار کردند.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف