نماهنگ زیبا به نام " شهر بهشت" ویژه دهه کرامت +فیلم

یک شنبه 8 تیر 1399 - 13:1:32

تهران_الکوثر: نماهنگ "شهر بهشت" کاری از گروه سرود اسراء ویژه دهه کرامت را مشاهده می کنید.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف