تصاویر قدرت موشکی ایران در شبکه چينی +فیلم

یک شنبه 8 تیر 1399 - 15:34:17

تهران_الکوثر: شبکه چینی CTGN قدرت موشکی ایران را به تصویر کشید.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف