پیغامی از عالم برزخ از زبان استاد عالی +صوتی

یک شنبه 8 تیر 1399 - 16:4:50

تهران_الکوثر: نقل می کنند آیت الله سید علی قاضی بعد از مرگ هم با شاگردان ممتاز خود ارتباط داشت. علامه حسن زاده می گوید روزی به واسطه یکی از دوستان تذکری از عالم برزخ برایم رسید.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

از صفحه گردشگری الکوثر فارسی دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف