برخی اصلاحات جالب قانون اساسی روسیه

یک شنبه 15 تیر 1399 - 18:21:3

تهران- الکوثر: اصلاحات جدید در قانون اساسی روسیه، ۴۶ محور اصلی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی دارد.

تهران- الکوثر:  تغییرات در قانون اساسی روسیه عبارتند از:

1- پس از اتمام دوره فعلی رئیس جمهور، پوتین امکان نامزد شدن مجدد را دارد

2- بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری وی سناتور دایمی می شود

3- رئیس جمهور روسیه باید حداقل 25 سال در روسیه زندگی کرده باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد

4- اختیارات رئیس جمهور روسیه افزایش می یابد

5- رئیس جمهور پس از استعفا و کناره گیری از قدرت مصونیت قضایی پیدا میکند

6- ساز و کار برکناری رئیس جمهور تغییر میکند

7-فدراسیون روسیه حقوق اقوام بومی خود را مطابق اصول پذیرفته شده و معیارهای بین المللی و توافق های بین المللی روسیه تضمین می کند.

8-ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه

9- فرهنگ در فدراسیون روسیه، میراث بی نظیر اقوام متعدد آن است و از طرف دولت روسیه حمایت می شود. 

10-فدراسیون روسیه از هموطنان این کشور (اتباع روسی) در خارج حمایت می کند و در تحقق حقوق آنها و دفاع از منافع آنها کمک می کند.

11- امکان استقرار برخی از سازمان های حکومتی در خارج از مسکو 

12- ایجاد محدوده های فدرال با انتصاب ادارات برای حکومت بر آن 

13- اختیارات سازمان های دولتی روسیه افزایش می یابد

14- دولت دفاع و حمایت از خانواده، مادری، پدری و کودکی، دفاع از ازدواج به عنوان اتحاد مرد و زن، ایجاد شرایط برای تربیت شایسته کودکان در خانواده و نیز برای فرزندان به سن بلوغ رسیده مواظبت از والدین را برعهده می گیرد. 

15- امور مربوط به کشاورزی و سیاست گذاری در عرصه جوانان به عهده مناطق روسیه قرار میگیرد.

16- پرداخت دستمزدها در روسیه نباید پایین تر از سطح حداقلی تعیین شده از طرف دولت باشد و افزایش مستمری های بازنشستگی باید حداقل هر سال یک بار صورت گیرد. 

17-در روسیه شرایط برای رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء سطح رفاه مردم و برای اعتماد متقابل بین حکومت و جامعه ایجاد می شود و دفاع از شخصیت مردم و احترام به کار و تامین توازن حقوق و تعهدهای مردم و مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همبستگی اجتماعی تضمین می شود.

 18- قانون اساسی و قوانین روسیه بر قوانین بین المللی برتری می یابد

19- شرایط برای مقامهای ارشد مناطق و سازمان های حکومتی سخت می شود

20- افراد دولتی و شاغل در سمت ‌های دولتی نباید ملیت چندگانه یا اجازه اقامت دائمی کشوری بغیر از روسیه داشته باشند

20-  دولت روسیه مسئولیت اداره امور در عرصه استفاده از منابع طبیعی، کشاورزی، حفظ محیط زیست، امنیت اکولوژیکی، محدوده های حفاظت شده و حفظ آثار فرهنگی و تاریخی را برعهده می گیرد. 

  21- تدابیر برای دفاع از صلح در عرصه بین المللی تقویت شود

22- رئیس جمهور از صلح و سازش در کشور حمایت می کند

 23- ورود نام «خدا» به قانون اساسی روسیه

 24-روسیه جانشین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی است

25- زبان روسی زبان رسمی روسیه است و همه جمهوریهای روسیه حق دارند از زبان خود به زبان حکومتی استفاده کنند و در تمام مراکز حکومتی و سازمان های محلی به همراه زبان مادری آنها از زبان روسی استفاده می شود و دولت روسیه برای همه اقوام آن حفظ زبان آنها و ایجاد شرایط برای فراگیری و توسعه آن را تضمین می کند.

26 -تامین پایداری ارزش روبل به عنوان واحد پولی روسیه وظیفه اصلی بانک مرکزی روسیه است که بطور مستقل از سایر سازمان های دولتی آن را اجرا می کند. 

27-  شرایط برای سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دومای روسیه و تامین مصونیت قضایی و کیفری آنها سخت تر می شود.

28- اعضای شورای فدراسیون و مجلس دوما فقط برای شنیدن پیام رئیس جمهور روسیه گرد هم می آیند

29- رئیس دولت مسئولیت شخصی دربرابر رئیس جمهور دارد

 30- دولت روسیه مسئولیت مسائل مربوط به خانواده، آموزش، پرورش، علوم، فرهنگ، تربیت بدنی و ورزش و سیاست گذاری جوانان را برعهده می گیرد.

31- دولت روسیه موظف به اجرای سیاست های فدرال و برنامه های فدرال در عرصه های اقتصادی، زیست محیطی، علمی و تکنولوژیکی، اجتماعی فرهنگی و توسعه ملی و تعیین پایه های حقوقی برای سیستم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ازجمله آموزش بدون وقفه و نیز حمایت از داوطلبان کار در امور اجتماعی است. 

32- شرایط برای تعیین و کار دادستانان و قاضیان سخت تر می شود

33- دادستان کل روسیه به دستور رئیس جمهور عزل می شود

34-. افزایش نقش مجلس دوما و شورای فدراسیون در تصمیم‌گیری‌های دولتی و دوما می تواند رئیس دولت را تایید کند و شورای فدراسیون می تواند قاضی ها را عزل کند

 35- اختیارات شورای حکومتی روسیه افزایش می یابد

  36- سران سازمان های نظامی و امنیتی و دادستانان مناطق روسیه به دستور رئیس جمهور و شورای فدراسیون منصوب می شوند. 

قانون اساسی کنونی روسیه در سال 1993 تدوین شده است و خیلی از روسها معتقدند که این قانون تحت کنترل کارشناسان آمریکایی که در آن زمان در دوره حکومت بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید روسیه قدرت و نفوذ فراوان در این کشور داشتند، تدوین شده است. 

حدود ۷۸ درصد از شهروندان روسی به اصلاحات جدید رای مثبت دادند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف