نماینده جهاد اسلامی: وحدت فلسطینی‌ها تنها راه مقابله با «معامله قرن» است

شنبه 21 تیر 1399 - 18:13:8
نماینده جهاد اسلامی: وحدت فلسطینی‌ها تنها راه مقابله با «معامله قرن» است

تهران- الکوثر: «ناصر ابو شریف» نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران در یادداشت اختصاصی نوشت : وحدت فلسطینی‌ها تنها راه مقابله با «معامله قرن» است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  در یادداشت نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران آمده است : سال 1948 هنگامی که بیش از 80 درصد سرزمین فلسطین سلب شد، زمان سرنوشت سازی در تاریخ ملت فلسطین بود؛ در سال 1967 کرانه باختری و غزه به اشغال درآمد و بیش از دو سوم فلسطینی ها از سرزمین خود بیرون رانده شدند و دهها و صدها هزار نفر از مردم فلسطین به خارج از این کشور مهاجرت کردند.

نقشه موسوم به معامله قرن، آخرین حلقه زنجیره حذف قضیه فلسطین و بیرون راندن فلسطینی ها از این سرزمین تاریخی و مهاجرت دادن و اسکان آنان در نقاطی دور از وطن خود است و این نقطه پایان برای تمام کسانی است که معتقد بودند یا این توهم را در سر داشتند که صلحی برای ملت فلسطین و رژیم صهیونیستی و یا بین امت عرب و رژیم صهیونیستی و یا بین امت اسلام و این رژیم در کار است. این رژیم غاصب در حق ملت فلسطین مرتکب جنایات ضد بشری شده و فقط با توسل به قدرت می توان در برابر آن ایستاد.

آمریکا روزی متحد رژیم صهیونیستی و بزرگترین حامی آن بود، اما اکنون بسیار جای تاسف دارد که به طور کامل طرح صهیونیستی و طرح راستگرای صهیونیستی را برعهده گرفته است و بر این اساس است که شاهد ائتلاف و همپیمانی بین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم؛ دولتی که نمایندگان آن که این نقشه را تحت عنوان معامله قرن تدوین کردند، همگی از یهودیان صهیونیست وابسته به راستگرایان صهیونیستی هستند.

به عقیده من رویارویی با این طرح فقط با وحدت ملت فلسطین و حلقه زدن حول یک برنامه واحد امکان پذیر است، زیرا حل و فصل قضیه فلسطین و ملت آن به این شکل امکان پذیر نیست و رهبری فلسطین نیز نماینده تمام فلسطینی‌ها به شمار نمی آید بلکه نماینده بخش کوچکی از ملت فلسطین محسوب می شود از همین رو باید رهبری به شکل دموکراتیک انتخاب شود که نماینده ملت فلسطین باشد و باید بر سر برنامه یکپارچه برای رویارویی با طرح صهیونیستی به توافق رسید؛ توافقی که نباید فقط در ارتباط با موضوع الحاق کرانه باختری باشد بلکه موضوع اشغال سرزمین فلسطین و سراسر آن را نیز در بربگیرد تا به سر پیکان رویارویی با این طرح غربی تبدیل شویم ؛ طرحی که آمریکا با هیبت و خودخواهی و ظلم ریاست آن را برعهده گرفته است.

همانطور که گفته شد راه مقابله با این طرح فقط از مسیر وحدت ملت فلسطین و سوق دادن تمام امت اسلام به این سمت می گذرد، زیرا ملت‌های اسلامی، رژیم صهیونیستی را به رسمت نشناخته‌اند گرچه برخی رژیم‌های حاکم عربی اکنون به گذرگاه و یا یکی از عناصر تحقق چنین طرحی تبدیل شده‌اند و نظام‌های عربی به ویژه رژیم‌های خلیج فارس با روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر طرف فلسطینی به منظور قبول این طرح،  به بخشی از اجرای این معامله با رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند.

در این شرایط تنها راه حل، وحدت ملت فلسطین برای رویارویی با رژیم صهیونیستی است و اینکه امت اسلام و تمام کسانی که به طرح امت مسلمان ایمان دارند به ویژه جبهه مقاومت و در راس آن ایران نیز به این سمت حرکت کنند.


شنبه 21 تیر 1399 - 18:13:28