شوخی کرونایی با خبرنگار کنکوری

یک شنبه 12 مرداد 1399 - 8:54:11

وبگردی: مجری برنامه طبیب در شبکه ۳ سیما گفت: برگزاری کنکور بدون حسینی ‌بای، نمی‌شود!

تهران- الکوثر: مجری برنامه طبیب در شبکه ۳ سیما با حسینی ‌بای، خبرنگار این خبرگزاری، شوخی کرونایی کرد.


یک شنبه 12 مرداد 1399 - 8:54:16

دسته بندی :