اندک اندک جمع مستان می‌رسند...

یک شنبه 26 مرداد 1399 - 11:21:11

امروز سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به کشور است.


به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  نخستین گروه از آزادگان سرافراز کشور ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ از مرز خسروی استان کرمانشاه به کشور بازگشتند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف