مروری بر کودتای ۲۸ مرداد

سه شنبه 28 مرداد 1399 - 10:44:46

وبگردی : کودتای انگلیسی - آمریکایی 28 مرداد با سرنگون کردن مصدق نخست وزیر قانونی ایران پیروز شد و پهلوی دوم در پیامی که از رادیو تهران پخش شد وعده غیرمنتظره ای داد. وی با هدف آرام کردن مردم به آنها وعده دموکراسی داد و گفت که تنها اوست که می تواند در کشور دموکراسی واقعی برقرار کند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف