مخالفت احزاب سوداني با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

یک شنبه 2 شهریور 1399 - 11:27:0
مخالفت احزاب سوداني با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

تهران- الکوثر: حزب بعث و کنگره خلق سودان با صدور بیانیه مشترک بر مخالفت با هر نوع تلاشی برای نزدیک شدن یا عادی سازی روابط با اسرائیل تاکید کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  احزاب سودانی با صدور بیانیه مشترک بر مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

حزب بعث و کنگره خلق سودان با صدور بیانیه مشترک بر مخالفت با هر نوع تلاشی برای نزدیک شدن یا عادی سازی روابط با اسرائیل تاکید کردند.
احزاب سودانی در بیانیه خود، اسرائیل را رژیم غاصب صهیونیستی توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است: اسرائیل نیروی اشغالگر در سرزمین فلسطین است و عادی سازی روابط با آن امکان پذیر نیست و هیچ کسی حق ندارد، چنین کاری انجام دهد.


یک شنبه 2 شهریور 1399 - 12:34:26