برنامه‌های درسی امروز مدرسه تلویزیونی ایران

یک شنبه 16 شهریور 1399 - 10:15:20
برنامه‌های درسی امروز مدرسه تلویزیونی ایران

تهران- الکوثر: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

 

فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸ تا ۸:۳۰ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۳۰ تا۹ مدیریت تولید -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۲۰:۵۰ تا۲۱:۱۵درس فناوری‌های نوین -مشترک زمینه صنعت

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

 

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۴۵تا ۱۱:۱۰بازی و‌ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱:۱۰ تا۱۱:۳۵پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم 

ساعت۱۱:۳۵تا۱۲ فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت۱۲ تا۱۲:۲۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۲۵تا۱۲:۵۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۵تا۱۳:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

 

متوسطه اول:

ساعت۱۴:۳۰تا۱۵ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های حل مسئله)

ساعت ۱۵تا۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم (یادآوری عدد‌های صحیح)

ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶ریاضی پایه نهم (معرفی مجموعه)

 

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰ شیمی ۱ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷ شیمی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ شیمی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۸ درس ریاضی۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت۲۰ تا۲۰:۲۵ درس ریاضی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت۲۰:۲۵تا۲۰:۵۰ درس ریاضی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

شبکه چهار:

 

متوسطه دوم:

ساعت۸ تا ۸:۳۰ریاضی و آمار ۱، پایه ۱۰، ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار۲، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹ تا ۹:۳۰ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰ تا ۱۰ فارسی۱، پایه ۱۰، مشترک رشته ها.

ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ فارسی۲، پایه ۱۱، مشترک رشته‌ها

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته‌ها

ساعت۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک، رشته‌ها

ساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲، هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲تا ۱۲:۳۰ هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳ هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن:

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ علوم و معارف قرآنی۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶اصول عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶تا۱۶:۳۰ اصول عقاید۱پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷ اصول عقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف