خرمای شیرین در کویر شوریده

دو شنبه 17 شهریور 1399 - 17:28:30

وبگردی: شهرستان بافق بزرگ ترين توليدکننده خرما در استان يزد است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف