تصویری تازه از لحظه انفجار بیروت

سه شنبه 18 شهریور 1399 - 12:47:56
تصویری تازه از لحظه انفجار بیروت

به تصویری که اخیرا از لحظه انفجار بیروت منتشر شده است، نگاه کنید، عمق فاجعه به خوبی قابل مشاهده است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف