پرتاب بطری های آتشزا به سمت خودروهای نظامیان صهیونیست + فیلم

سه شنبه 1 مهر 1399 - 22:21:11

تهران - الکوثر : جوانان فلسطینی در شهرک العیساویه در قدس اشغالی خودروهای نظامیان صهیونیست را با بطریهای آتشزا و مواد آتشبازی هدف قرار دادند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف