پهپادهای ارتش آذربایجان به شکار تانک ها و ادوات ارمنستان ادامه می دهند

شنبه 12 مهر 1399 - 18:11:19

تصاویر جدید حمله پهپادی ارتش جمهوری آذربایجان به تجمعات و ادوات ارتش ارمنستان

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف