حماسه نادر

چهار شنبه 16 مهر 1399 - 10:43:41

وبگردی: سالهاست در آبی آرام خلیج فارس شهید مهدوی‌ها اثبات کردند هر وقت پای اراده ایرانی در میان باشد، مسیر دشمنان بن بست خواهد بود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف