بازخوانی نهضت حسینی در بیان رهبرانقلاب

دو شنبه 21 مهر 1399 - 13:51:56

وبگردی: ویدئویی با عنوان «پرچم حق» که شامل بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون قیام عاشورا و فلسفه نهضت حسینی است، منتشر شد.


دو شنبه 21 مهر 1399 - 13:54:0

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف