مهربانی از جنس انصاف و کسب حلال

چهار شنبه 30 مهر 1399 - 17:22:24

وبگردی: حکایت کاسبانی که با تخفیف ، انصاف ، انعام و بخشش در روزهای سخت کنار مردم هستند.


چهار شنبه 30 مهر 1399 - 18:2:32

دسته بندی :