مهربانی از جنس انصاف و کسب حلال

چهار شنبه 30 مهر 1399 - 18:2:32

وبگردی: حکایت کاسبانی که با تخفیف ، انصاف ، انعام و بخشش در روزهای سخت کنار مردم هستند.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف