ماشین دودی، اولین قطار ایران

دو شنبه 5 آبان 1399 - 17:49:0

وبگردی: ماشین دودی، اولین لوکوموتیوی بود که وارد ایران شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  اجرای طرح‌های گردشگری و بازگویی قصه نخستین لوکوموتیو ایران می‌تواند به عنوان ابزاری برای جذب گردشگر و رونق اقتصادِ گردشگری در شهرری مطرح شود و دوباره در حافظه این منطقه زنده شود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف