انتخابات آمریکا با چه آرایی تعیین می‌شود؟

یک شنبه 11 آبان 1399 - 12:5:57

وبگردی : نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با آرایی خاص تعیین می‌شود. آرای الکترال، تعیین‌کننده انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور هستند.


یک شنبه 11 آبان 1399 - 12:6:9

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف