هشدار مسکو در باره تلاش غرب برای بی ثبات سازی روسیه با انقلاب رنگین

شنبه 17 آبان 1399 - 13:17:12
هشدار مسکو در باره تلاش غرب برای بی ثبات سازی روسیه با انقلاب رنگین

تهران - الکوثر : روسیه در دوره پسا جنک سرد همواره با رویکرد مداخله جویانه غرب در امور داخلی خود مواجه بوده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، این مساله پس از بروز بحران اوکراین در سال 2014 و تشدید رویارویی مسکو و ناتو در شرق اروپا و اعمال انواع تحریم ها علیه روسیه از جانب آمریکا واروپا افزایش یافته است. مسکو نگران تلاش غربی ها برای بی ثبات سازی روسیه است. 

"سرگئی ناریشکین" رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز جمعه تاکید کرد، غرب در حال آزمایش تکنیک‌های بی‌ثبات‌سازی روی بلاروس، پیش از استفاده از آنها علیه روسیه است. وی گفت : بسیار واضح است که مخالفان ما در غرب در تلاش هستند تا وضعیت  بلاروس را در روسیه تکرار کنند.

ناریشکین تاکید کرد که در باره بلاروس، غربی ها از همان شیوه و تکنیک شناخته شده " انقلاب رنگی"استفاده می کنند که در دو یا سه دهه قبلی در بسیاری از کشورها به کار رفته است.

هشدار این مقام ارشد امنیتی روسیه با توجه به تلاش مداوم غرب به ویژه آمریکا ودر مرحله بعد اتحادیه اروپا برای راه انداختن انقلاب های رنگی در کشورهای اطراف روسیه و در نهایت در خود روسیه است.

این کار قبلا در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان صورت گرفته و در جریان ناآرامی های سیاسی اخیر در بلاروس نیز دقیقا غربی ها به دنبال پیاده سازی الگویی مشابه در این کشور اروپای شرقی که از متحدان اصلی روسیه محسوب می شود بوده اند.
هشداررئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در زمینه اجرای الگوی انقلاب رنگی در بلاروس نشان دهنده نگرانی فزاینده مسکو در باره بروز افزایش بی ثباتی در این کشور کوچک شرق اروپا و همسایه روسیه و فروپاشی نظام کنونی آن و در نهایت روی کار آمدن دولتی هوادار غرب در این کشور است.

وقوع این امر بی شک منجر به بروز تغییرات ماهوی و مهمی در توازن قوای کنونی در اروپا و افزایش فشارهای غرب علیه روسیه با تکمیل حلقه محاصره آن خواهد شد.

در واقع از نگاه روسها ،روند فزاینده گسترش ناتو به سوی شرق که هم اکنون نیز ادامه دارد و نیز وقوع انقلاب های رنگی در کشورهای حوزه همسود یعنی در گرجستان و سپس اوکراین در چارچوب طرح کلان غرب برای از میان بردن نظام های سیاسی غیر همسو با آن در کشورهای حائل بین اروپا و روسیه و در نهایت محاصره و یا دربرگیری مسکو طراحی و اجرا شده است.

مسکو براین گمان است که غربی ها به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا طرح مشابهی را در باره بلاروس از طریق افزایش فشارهای سیاسی،  حمایت آشکار از معترضان و نیز اعمال تحریم های گسترده علیه مقامات ارشد بلاروس دنبال می کنند.

در سال های اخیر اقدامات غرب به ویژه آمریکا برای مداخله جویی در روسیه با هدف ایجاد بی ثباتی ، افزایش اعتراضات و در نهایت ایجاد زمینه برای شکل گیری انقلاب رنگین در روسیه تشدید شده است .یکی از اقدامات مهم در این زمینه ،افزایش کمکهای مالی ونیز حمایت همه جانبه رسانه ای از مخالفان و ایجاد فضاسازی منفی در زمینه اوضاع داخلی روسیه است.

با توجه به ناکامی الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسیه برای رهبری موثر اعتراضات در روسیه بر علیه دولت این کشور ، فشارهای تحریمی آمریکا علیه روسیه در قالب اعمال انواع تحریم ها از جمله تحریم های مندرج در قانون "کاتسا"با هدف افزایش فشارها بر علیه مسکو و نیز ایجاد نارضایی شهروندان روسی از دولت این کشور تشدید شده است.

به گفته "الکسی موخین"  تحلیلگر سیاسی روسی :  طراحان تحریم های جدید ضد روسیه در امریکا اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند. از دیدگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ، خواسته واشنگتن روی کار آمدن فردی غربگرا مانند الکسی ناوالنی در راس قدرت روسیه است.

به گفته وی ، در پشت سر اعتراضات در روسیه، کشورهای غربی قرار دارند که تلاش می کنند تا در این کشور یک انقلاب رنگی بر پا کنندتا موجب روی کار آمدن یک حکومت غرب گرا در روسیه شوند و به همین جهت آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب اقدامات سازمان های غیر دولتی مروج دموکراسی و نیز در لوای کمک به گسترش آزادی های فردی و اجتماعی و نهادینه کردن دمکراسی در آنها ، به ایجاد زمینه های لازم برای بروز انقلاب رنگی در روسیه می پردازند. در واقع سران روسیه ، نگران براندازی نرم در حوزه کشورهای همسود از جمله خود روسیه هستند. 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف