کدام سوره به پیر شدن پیامبر(ص) اشاره دارد؟

دو شنبه 26 آبان 1399 - 9:55:43
کدام سوره به پیر شدن پیامبر(ص) اشاره دارد؟

سوره های قرآن کریم هر کدام از سوی پروردگار تجلی نوری است که آثار حیرت انگیزی در زندگی افراد داشته و در واقع ریسمانی بین خدا و بندگانش است. دراین مطلب به یازدهمین سوره قرآن کریم اشاره می کنیم .

تهران- الکوثر،  سوره هود یازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء ۱۱ و ۱۲ قرآن جای دارد. وجود داستان حضرت هود، پیامبر قوم عاد دلیل نام‌گذاری این سوره به نام هود است. قصص انبیاء، مبارزه با فساد و انحراف، حرکت در راه مستقیم حق، اثبات حقانیت وحی و قرآن، اعجاز و تحدی قرآن، مسئله علم خدا و ابتلا و آزمایش انسان در مسیر تکامل و انتخاب احسن از مضامین اصلی و مطالب مهم این سوره است.
 

آیات ۱۳ درباره تحدی قرآن، آیه ۸۶ درباره بقیت الله و آیه ۱۱۴ درباره تبدیل سیئات به حسنات از آیات مشهور و نامدار این سوره شمرده شده است. در فضیلت تلاوت این سوره آمده هر كس سوره هود را قرائت کند ده برابر تعداد کسانی که به حضرت نوح ایمان آورده‌اند یا تکذیبش کرده‌اند و نیز به تعداد موافقان و مخالفان حضرت هود، صالح، شعیب، لوط، ابراهیم و موسی به او پاداش داده خواهد شد.

سوره هود  دارای ۱۲۳ آیه  و بعد از سوره یونس نازل شده  است.
این سوره همچنین در اواخر زندگی پیامبر اکرم(ص) و همچنین بعد از مرگ حضرت خدیجه (س)و حضرت ابوطالب(ع) نازل شده است، پیر شدن پیامبر به دلیل تکالیف الهی و تحمل طاقت فرسای آن در این سوره می باشد.
 

                                                                                               تلاوت سوره هود ایات 61 الی 87 توسط عبد الفتاح شعشاعی

موضوعات مطرح شده در سوره هود

سرگذشت پیامبرانی مانند : نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم و موسی (ع)

مبارزه با فساد
تبیین جهان خلقت و اسرار طبیعت

اثبات حقانیت خداوند

رسول خدا (ص) می فرمایند:  هرکه سوره (هود) را قرائت کند ، ده برابر تعداد کسانی که به حضرت نوح(ع) ایمان آورده اند یا تکذیبش کرده اند و نیز به تعداد موافقان و مخالفان حضرت هود(ع)، حضرت صالح(ع)، حضرت شعیب(ع)، حضرت لوط(ع)، حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) به او پاداش داده خواهد شد ، و چنین کسی در رستاخیز سعادتمند خواهد بود.

همچنین امام باقر (ع) می فرمایند: هر کسی سوره (هود) را در هر جمعه قرائت نماید ، در روز قیامت در زمره پیامبران مبعوث خواهد شد و گناهانش به او شناسانده نخواهد شد.

امام صادق (ع) نیز  فرموده است: هر کسی سوره (هود) را بر پوست آهو بنویسد و آن را همراه خود داشته باشد ، خداوند به او نیرو و یاری عنایت می کند ، و اگر صد مرد با او مبارزه کند ، خداوند او را یاری کرده و پیروزش می کند و هر کس او را می بیند (قصد مبارزه داشته باشد) می ترسد.
 

                                                                                               تلاوت سوره هود ایات 61 الی 87 توسط عبد الفتاح شعشاعی


دو شنبه 26 آبان 1399 - 10:3:1

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف